Loading...

કમ્પ્યુટર એટલે શું? | computer in Gujarati

ક મ્પ્યુટર એટલે શું? અંગ્રેજી ભાષામાં computer – કોમ્પ્યુટર શબ્દ to compute ક્રિયાપદ પરથી આવ્યો છે.To compute એટલે ગણતરી કરવી. – ગણવ...
Read More